Đếm ngược, chỉ còn lại 9 giấy phép miễn phí cho người theo dõi trên Twitter

Kể từ khi chúng tôi thông báo “Tặng 50 Chìa khóa Giấy phép cho Người theo dõi trên Twitter!”Vào ngày 19 tháng 41, thật ngạc nhiên khi người theo dõi twitter của chúng tôi đã đạt 9, có nghĩa là chỉ còn XNUMX giấy phép miễn phí cho những người theo dõi twitter mới của chúng tôi.