TrakkBoard, Quản lý Nhiều Tài khoản Google Analytics

Nếu bạn thấy khó quản lý nhiều tài khoản Google Analytics hoặc nhiều cấu hình Google Analytics, hãy thử Ván trượt. Nó là một Miễn phí, ứng dụng dành cho máy tính để bàn dễ sử dụng cho phép các nhà phân tích tạo trang tổng quan kéo dữ liệu qua các thông tin đăng nhập Google Analytics khác nhau và các cấu hình Google Analytics khác nhau để hiển thị các chỉ số cấp cao nhất trong cùng một chế độ xem.