Cập nhật Xếp hạng Trang Google tháng 2009 năm XNUMX

Google đang tiến hành cập nhật xếp hạng trang, điểm của bạn bây giờ là bao nhiêu? Một trong những thứ hạng trang blog cá nhân của tôi đã tăng từ 0 lên 2; tin xấu là cuterank.net vẫn là PR 0, tôi chỉ có thể chờ đợi bản cập nhật thứ hạng trang tiếp theo bây giờ. Xin ai đó chia sẻ cho chúng tôi một số liên kết nước ép: (