Hotfix - Đang phát hành CuteRank 2.3.1

CuteRank 2.1.3 đã sửa một lỗi đã biết trong phiên bản 2.3.0 có thể gây ra sự cố chương trình. Vui lòng sử dụng trình cập nhật tự động tích hợp để tự động nâng cấp lên phiên bản mới nhất. (Menu: Trợ giúp-> Kiểm tra Cập nhật). Trình cài đặt cho Windows sẽ được cung cấp trong thời gian sớm nhất.

Tự động phát hiện từ khóa từ thẻ meta

Khi tạo một hồ sơ mới, bạn có thể cho phép CuteRank tự động phát hiện các từ khóa trong meta từ khóa của trang web của bạn và sau đó thêm chúng vào hồ sơ để kiểm tra thứ hạng của chúng trên công cụ tìm kiếm. Điều này chắc chắn tiết kiệm thời gian. Quá trình này rất đơn giản, chúng ta hãy xem nhanh.