Quảng cáo Google Adsense nổi bật Có được một ngôi sao?

là Google “Hiện đang chạy thử nghiệm giới hạn, trong đó một số ít người dùng nhìn thấy quảng cáo được đánh dấu dựa trên các tín hiệu liên quan đến chất lượng và mức độ liên quan. Thử nghiệm này là một phần trong nỗ lực không ngừng của chúng tôi nhằm giúp người dùng tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm và chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ phản hồi."