Chrome, Bing, Opera: The Eternal Quest for the Perfect Mobile Browser

Google Chrome

För många av oss är mobila webbläsare en integrerad del av vårt dagliga digitala liv. Valet av webbläsare kan bli djupt personligt, format av många års användning och bekvämligheten av förtrogenhet. I den här berättelsen utforskar vi en användares resa med att prova alternativa webbläsare samtidigt som vi i slutändan återvänder till Google Chrome. En … Läs mer

ComScore: Google och Microsoft Rise, Yahoo Fall i oktober 2009

comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR), ledande inom mätning av den digitala världen, släppte sin månatliga comScore qSearch-analys av den amerikanska sökmarknadsplatsen den 17 oktober. I oktober 2009 gjorde amerikaner 14.3 miljarder kärnsökningar, med Google Sites för 65.4 procent sökmarknadsandel, upp från 64.9 procent i september. Microsoft Sites tog 9.9 procents marknadsandel, en ökning med 0.5 procentenheter jämfört med september.